2015 den nye plan for rapportering af bedre eftermiddag og nytårsforsætter

Jeg har bestemt mig for at bruge en lidt mere matematisk tilgang i 2015, for bedre at kunne holde øje med mig slev og se om jeg opfylder mine egne mål.
Jeg har lavet 4 grafer med de områder jeg vil holde med i første omgang.
På samme tid er disse 4 områder også en del af mit nytårsforsæt!

Caféturerne:
Jeg vil prøve at ny 48 café turer i 2015, altså næsten en om ugen, jeg ved nu af erfaring at december er noget rod, og derfor når jeg ikke 52.
cafeturer

Læs videre 2015 den nye plan for rapportering af bedre eftermiddag og nytårsforsætter